Jaki związek z biznesem ma osobowość?

Teorii osobowości jest wiele. Pracowali nad nią m.in. Freud, Adler, Jung, Sullivan, Horney i wielu innych badaczy.

𝖭𝗂𝖾𝗆𝗇𝗂𝖾𝗃 𝗃𝖾𝖽𝗇𝖺𝗄 𝗈𝗌𝗈𝖻𝗈𝗐𝗈ść 𝗍𝗈 𝗓𝖻𝗂ó𝗋 𝖼𝖾𝖼𝗁 𝖼𝗁𝖺𝗋𝖺𝗄𝗍𝖾𝗋𝗒𝗌𝗍𝗒𝖼𝗓𝗇𝗒𝖼𝗁 𝖽𝗅𝖺 𝖽𝖺𝗇𝖾𝗃 𝗃𝖾𝖽𝗇𝗈𝗌𝗍𝗄𝗂, 𝗍𝖾𝗀𝗈, 𝖼𝗈 𝗃ą 𝗐𝗒𝗋óż𝗇𝗂𝖺 𝗂 𝗐 𝗃𝖺𝗄𝗂 𝗌𝗉𝗈𝗌ó𝖻 𝗐𝖼𝗁𝗈𝖽𝗓𝗂 𝗈𝗇𝖺 𝗐 𝗂𝗇𝗍𝖾𝗋𝖺𝗄𝖼𝗃ę z 𝗈𝗍𝗈𝖼𝗓𝖾𝗇𝗂𝖾𝗆.

W zasadzie wszyscy to wiemy, tym bardziej, że typy osobowości są w ostatnim czasie intensywnie analizowane w kontekście pracy zespołowej. Tu, wg modelu Insights Discovery, zbudowanego na podstawie typologii Junga, mamy podział na 🔴🟢🟡🔵

I weszliśmy do biznesu  Potrzeba połączenia kropek w potencjale ludzkim firm tak, żeby wyciągnąć jak najwięcej korzyści, stworzyła przestrzeń do pochylenia się nad tym tematem.

𝖠 𝗃𝖺𝗄 𝗍𝗈 𝗌𝗂ę 𝗆𝖺 𝖽𝗈 𝖼𝖺ł𝗈ś𝖼𝗂❓

Cechy ludzkie przypisywane są również firmom i określa się je mianem 𝐎𝐒𝐎𝐁𝐎𝐖𝐎Ś𝐂𝐈 𝐅𝐈𝐑𝐌𝐘.

Jest to sposób, w jaki marka prezentuje się i komunikuje z otoczeniem w tym z klientami, pracownikami i społecznością. Można to porównać do charakteru lub stylu, który ją wyróżnia. Podobnie jak każda osoba ma swoje cechy, preferencje i sposób zachowania, tak firma ma swoje wyróżniki, które określają jej charakter.

Osobowość marki może być wyrażana poprzez różne elementy:

🔹 SIW ➡️ logo, kolorystyka

🔹 Slogan/y

🔹 Ton i sposób komunikacji

🔹 Wartości, misja i kultura organizacyjna

Czynniki te tworzą brand firmy i wpływają na to, jak jest postrzegana przez klientów, partnerów i konkurencję.

Tak jak wizerunek człowieka, jego styl w ubiorze i komunikacji wyraża jego cechy i wartości, tak o usposobieniu marki mówi forma i styl w jakim się przejawia.

Spójna osobowość firmy ma duże znaczenie, ponieważ pomaga budować więzi i zaufanie z klientami. Łatwo można ją rozpoznać i identyfikować. Dodatkowo może przyciągać i zatrzymywać utalentowanych pracowników oraz wpływać na swój pozytywny wizerunek.

Scroll to Top